Top
GP Marked / Blogg  / 10-års jubilant!

10-års jubilant!

Markeder i stor endring

Som de fleste allerede vet så har den digitale tidsalder nådd oss til det fulle, hvor markeder har tatt i bruk nye arenaer i tillegg til de allerede etablerte. I den digitale verden er utviklingshastigheten meget høy og det tilkommer stadig nye arenaer, og ikke minst verktøy som skal beherskes. Dette gjør at vi som byrå til enhver tid må inneha den kompetansen og løsninger som markedet mest etterspør. Vi i Odin Media har mange års erfaring og kompetanse på de tradisjonelle markedsflatene hvor vi i de siste årene har tilpasset oss det nye i den digitale sfæren.

 

Menneskene

For å imøtekomme våre kunders endrede behov har vi i Odin Media de siste årene rekruttert flere nye ressurser som har spesialkompetanse innenfor de segmentene som kundene etterspør. Vi har blant annet rekruttert ingeniørkompetanse for å kunne håndtere de avanserte algoritmene som Google og andre digitale plattformer bruker i sine tjenester. Vi har også fått en ny[nbsp_tc]salgssjef og kommunikasjonsrådgiver på teamet som[nbsp_tc]har over 15 års erfaring innen retail og digital markedsføring. Vi som selskap har nå en meget god miks av spesialister innenfor sine fagområder.

 

Teknologien

For å kunne levere de produkter og tjenester vi tilbyr er det fortsatt like viktig med den menneskelige spisskompetanse på blant annet grafisk design, språk og innhold, analyse og strategiarbeid for å nevne noe. I tillegg har den digitale tidsalder gjort at vi også må beherske andre[nbsp_tc]verktøy innen grafisk produksjon, innholdsproduksjon, analyse og markedsføring slik at kundens budskap når ut til de plattformer og kanaler som er ønskelig. Det å videreutdanne seg og foreta sertifiseringer på disse verktøyene er særdeles viktig for oss, og er en prosess som foregår kontinuerlig. Det samme gjelder å ta i bruk ny teknologi som også er i kontinuerlig bevegelse.

 

Verktøykassen

Vår verktøykasse består av mange dyktige medarbeidere som bruker og utnytter mange forskjellige verktøy basert på hvilke behov og ønsker kundene har. Våre rådgivere har sin viktigste rolle i å ivareta kundenes behov og være rådgivere innenfor de rammer og krav som kundene kan ha, slik at man oppnår best mulig resultat relatert til investeringen (ROI).

 

Kundene (i fokus)

I denne jungel av muligheter for god markedskommunikasjon er det viktig å kunne sette sammen de nødvendige brikkene slik at kundene får mest mulig effekt ut av investeringen. Våre rådgivere bistår i dette arbeidet slik at ønsker, behov og krav blir ivaretatt, og at sluttresultatet alltid blir fornøyde kunder. Alle våre kunder er referansekunder og vi er særdeles glade for at stadig flere oppdager og velger oss som sin prefererte leverandør – det forplikter.

Daglig leder,

Geir A. Pettersen

 

  • Strategi/rådgiving[
  • Design og innhold (grafikk, tekst, bilder, animasjon, visuelt uttrykk)
  • Trykkproduksjoner (magasin, kataloger, foldere, plakater etc.)
  • Skilting og dekor (ute og inne)
  • Messeprodukter (roll-up, vegger, systemløsninger)
  • Digitale produksjoner (nettsider/nettbutikker, nyhetsbrev etc.)
  • Sosiale medier (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram m.fl)
  • Digital annonsering (inkludert konto- administrasjon)
  • Videoreklame (Facebook, Youtube samt andre kanaler)
  • Analyser (SEO, web, digital kvalitet)