Top
GP Marked / Blogg  / Navnskifte

Navnskifte

Odin Media AS skifter navn til GP Media AS.

I en periode har det pågått en større omprofilering med hensyn til synlighet av selskapene i GP-Gruppen AS som består av GP Dataservice AS, GP Økonomi AS samt Odin Media AS. Som en ytterligere spissing av dette skifter nå Odin Media AS navn til GP Media AS.

Arbeidet har pågått over et års tid, og mange har sikkert lagt merke til GP.NO-logoen med den tydelige grønne fargen, eksempelvis på idrettsarenaer, biler og ellers i bybildet. Denne logoen blir nå felles for alle ovennevnte selskaper.

– Vi er stolte og glade over å kunne få være en del av dette miljøet og ser kun fordeler med tilhørigheten til GP-Gruppen AS som gir oss en enda tydeligere synlighet, sier daglig leder i Odin Media AS, Geir A. Pettersen. – Det er viktig for kundene å ha en samarbeidspartner som kan se helhet. Der er vi nå, og kundene skal merke at selskapene i GP-Gruppen samlet vil tilby bredere, mer kompetente og mer optimaliserte tjenester. I det markedsmessige arbeidet vil vi også dra store fordeler basert på nettverk og eksisterende kunderelasjoner samt muligheten for felles markedsføring via GP-Gruppen AS. Vi har allerede hatt flere kundeprosjekter som vi i fellesskap har utført, hvor tilbakemeldingene har vært meget gode.

– Vi i GP Media AS skal fortsatt være den aktøren som våre kunder forbinder oss med i dag, vi skal bare bli en mer synlig aktør hvor vi i fellesskap med GP-Gruppen AS kan tilby enda flere tjenester, sier Geir A. Pettersen.

I følge administrerende direktør i GP Gruppen AS, Øystein Falch, er dette en meget positiv hendelse hvor gruppen nå har et veldig godt og samlende tilbud av tjenester fra fibernett og IT-løsninger, regnskap og økonomi samt web og markedskommunikasjon. – Vi kan tilby å være helt eller delvis bedriftens IT-avdeling, regnskaps-/økonomiavdeling samt bedriftens web og markedsavdeling. En fellesnevner for alle våre tjenester er at vi tilbyr Globale løsninger med Personlig oppfølging, og vår felles visjon er et vi skal «bidra til at du lykkes». Vår filosofi er enkel: «lykkes du, så lykkes vi».

GP Gruppen AS nå har nærmere 40 ansatte og får en samlet omsetning i 2018 på godt over 50 millioner kroner. Øystein Falch presiserer at GP-Gruppen er en solid aktør og lokalt en betydelig virksomhet. – Vi har rekruttert flere fra Haldens høyskole miljø, vi er en aktiv tilbyder av lærlingeplasser, og vi har et betydelig samfunnsengasjement som viser seg i form av at vi støtter opp blant annet innenfor kultur og idrett, sier Øystein Falch.

G-en i firmanavnet står for Global og P-en står for Personlig. Vi leverer Globale tjenester som betyr at våre tjenester fungerer alle steder du måtte være i verden (bare du har tilgang til nett). Dette kombinerer vi med Personlig oppfølging som skjer regelmessig gjennom uformelle og formelle møter, på telefon, samtaler på Skype eller på andre lignende medier.

GP Media AS er lokalisert i Halden, men har hele fylket samt nordre Bohuslän som sitt markedsområde. Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Grafisk design
  • Nettsider og nettbutikker
  • Sosiale medier
  • Markedskommunikasjon
  • Trykksaker
  • Markedsmateriell
  • Rådgiving

GP Media AS har GP Gruppen AS som sin største eier. GP Gruppen er også eier av GP Økonomi AS og GP Dataservice AS. Til sammen kan selskapene være bedriftenes regnskaps- og økonomiavdeling, fiberleverandør og IT-avdeling samt web- og markedsavdeling. Vi deler alle samme visjon: «bidra til at du lykkes» og verdier: profesjonell, engasjert, dyktig og raus.

Mer informasjon om våre selskaper finner du på våre nettsider: www.gp.no.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om navnebyttet eller andre tema rundt våre selskaper!