Top

Kort om NND Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten ble etablert i 2018. NND leder arbeidet med en styrt avvikling (dekommisjonering) av norske atomanlegg, og bidrar til en sikker håndtering av alt nukleært avfall – til det beste for...

Behov og Mål Nasjonale Festningsverk har arbeidet for å fremme Fredriksten Festning i Haldens unike posisjon som historisk minnesmerke og kulturarena. Et av prosjektene ODIN MEDIA bidro med å utvikle for å skape blest rundt festningen var «Lysspillet». Beskrivelse Lysspillet er en film som viser Fredriksten Festnings historie...