Top

Litt om Battle of the North Battle of the North (Tour of Scandinavia) er utvidelsen av den tidligere Ladies Tour of Norway. Battle of the North (Tour of Scandinavia) er et skandinavisk etapperitt på sykkel for damer på World Tour-nivå (høyeste nivå) som går gjennom tre...

Litt om Smaalenene bedriftshelsetjeneste Smaalenene bedriftshelsetjeneste AS ønsker å bistå bedrifter med å ivareta og forbedre arbeidsmiljøet. De har solid og bredt sammensatt faglig kompetanse innen BHT/HMS. I staben finner du bedriftssykepleiere, verneingeniører, HMS- rådgivere, bedriftsfysioterapeuter og bedriftsleger. Behov Smaalenene bedriftshelsetjeneste hadde behov for en ny nettside med en oppdatert...

Litt om Bybanen Veidekke Blogg Bybanen Veidekke Blogg er en kombinasjon av to av Veidekke sine prosjektblogger; D13 Haukeland holdeplass og D18 Sykkeltunnel Kronstad. Bloggene inneholder innlegg om de siste oppdateringene i respektive områder, hvorpå de som er interesserte - eller de som bor i området...

Litt om Athletic Sound Athletic Sound ble opprettet i 1983 av produsenten Kai Anderson (Dr Kai) i Halden. Athletic Sound er et studio som tar vare på de analoge verdier, samtidig som det ønsker alt det moderne i opptaksverden velkommen. Både artister og produsenter elsker å...

Litt om GEO fundamentering & bergboring I 2021 slo Hallingdal Bergboring AS og Kynningsrud Fundamentering AS sammen sin store kompetanse og lange erfaring innen fundamenteringsarbeider, i det nye selskapet GEO Fundamentering AS. Behov Veidekke ASA fungerte som oppdragsgiver for den nye nettsiden til GEO fundamentering & bergboring. De...

Litt om NND Staten påtok seg i 2016 et medfinansieringsansvar for opprydding etter den nukleære virksomheten ved Institutt for energiteknikk (IFE) på et moralsk og samfunnsmessig grunnlag etter prinsippet om å ikke overlate en unødvendig stor byrde til kommende generasjoner. NND har to hovedoppgaver; de skal avvikle...

Litt om Rimelige Boliger Rimelige Boliger er plattformen for deg/dere som ønsker å bygge egen bolig. De har fastpris på alt arbeid inklusivt tomt med ferdige grunnarbeider, i tillegg til tilbud om totalentreprise på ønsket husmodell(er). Rimelige Boliger er summen av alle huskataloger + din egen...

Litt om Enebakk Produkter Enebakk Produkter skal gi mennesker mulighet til å bedre egen livskvalitet gjennom målrettet egenutvikling og arbeidstrening. For Enebakk Produkter er det et overordnet mål at flest mulig av deres jobbsøkere skal komme i jobb etter endt samarbeide med de. Behov Enebakk Produkter hadde behov...