Top

Kort om Fritia AS Fritia har gitt tilbud om aktiv avlastning til personer med utviklingshemming og deres familier helt siden 1978. Brukerorganisasjon og frivillige startet virksomheten for å gi aktivitetstilbud kombinert med avlastning. Siden den gang har virksomheten vært drevet etter samme ideologi med sterk brukermedvirkning...

Behov og mål Katoplast tilbyr deres erfaring og kompetanse innen fleste typer tekniske plastmaterialer for sprøytestøping. Kunden hadde behov for en ny nettside etter at den eksisterende hadde sluttet å fungere pga. manglende- og forandret funksjonalitet siden lansering. Nettsiden skulle vise frem på en pen og...