Top

Litt om Enebakk Produkter Enebakk Produkter skal gi mennesker mulighet til å bedre egen livskvalitet gjennom målrettet egenutvikling og arbeidstrening. For Enebakk Produkter er det et overordnet mål at flest mulig av deres jobbsøkere skal komme i jobb etter endt samarbeide med de. Behov Enebakk Produkter hadde behov...

Kort om Lex Advokater Advokatfirmaet Lex AS ble startet av Lasse Kopperud i 2013. Etter en periode med kontorfellesskap under navnet Lex Advokater, gikk Lasse Kopperud, Arne Sekkelsten og Trine Husaas sammen i selskapet Lex Advokater AS, fra januar 2020. Behov Lex Advokater AS hadde behov for en...

Kort om Ringvoll BHT Ringvoll Bedriftshelsetjeneste AS er en offentlig godkjent og solid leverandør av bedriftshelse i Østfold og omegn gjennom 40 år. De betjener de fleste bransjer, og har alt fra små bedrifter til noen av Østfolds største industrikonsern og offentlige virksomheter som kunder. De...

Kort om Christian Radich Christian Radich er nummer 4 i rekken av skoleskip med Oslo som hjemmehavn og ble bygget ved Framnæs Mek. verksted i 1937. Hensikten med skoleskip var å utdanne sjøfolk for transport og handel. Den offisielle prøveturen var 17.juni 1937, og dette regnes...

Kort om NND Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten ble etablert i 2018. NND leder arbeidet med en styrt avvikling (dekommisjonering) av norske atomanlegg, og bidrar til en sikker håndtering av alt nukleært avfall – til det beste for...

Kort om SfS BA SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring. Formålet til SfS BA er å jobbe for en sikker bygge- og anleggsnæring. Gjennom utvikling av tillit og samarbeid, skal aktørene i næringen gjøre innsats...