Top

Litt om IHK Comet Halden Elite Comet Elite er Haldens grønne stolthet. Deres iherdige arbeid danner grunnlaget for en hockeyklubb med godt omdømme - både lokalt, regionalt og nasjonalt. Behov Comet hadde behov for en ny og moderne nettside, med et brukervennlig publiseringssystem. Nettsiden skulle bestå av en...

Litt om Annes Helsestue Anne Stang har i mange år har jobbet i svangerskapsomsorgen, og som jordmor på sykehus. Hun har videreutdanning i psykisk helse, svangerskap og barseltid. Hun har også mange års erfaring som palliativsykepleier med alvorlig syke og døende. Nå driver Anne sitt eget AS,...

Litt om Smaalenene bedriftshelsetjeneste Smaalenene bedriftshelsetjeneste AS ønsker å bistå bedrifter med å ivareta og forbedre arbeidsmiljøet. De har solid og bredt sammensatt faglig kompetanse innen BHT/HMS. I staben finner du bedriftssykepleiere, verneingeniører, HMS- rådgivere, bedriftsfysioterapeuter og bedriftsleger. Behov Smaalenene bedriftshelsetjeneste hadde behov for en ny nettside med en oppdatert...

Litt om Bybanen Veidekke Blogg Bybanen Veidekke Blogg er en kombinasjon av to av Veidekke sine prosjektblogger; D13 Haukeland holdeplass og D18 Sykkeltunnel Kronstad. Bloggene inneholder innlegg om de siste oppdateringene i respektive områder, hvorpå de som er interesserte - eller de som bor i området...

Litt om Athletic Sound Athletic Sound ble opprettet i 1983 av produsenten Kai Anderson (Dr Kai) i Halden. Athletic Sound er et studio som tar vare på de analoge verdier, samtidig som det ønsker alt det moderne i opptaksverden velkommen. Både artister og produsenter elsker å...

Litt om GEO fundamentering & bergboring I 2021 slo Hallingdal Bergboring AS og Kynningsrud Fundamentering AS sammen sin store kompetanse og lange erfaring innen fundamenteringsarbeider, i det nye selskapet GEO Fundamentering AS. Behov Veidekke ASA fungerte som oppdragsgiver for den nye nettsiden til GEO fundamentering & bergboring. De...

Litt om Haldenbarnehagene Haldenbarnehagene er en samling av de private enkeltstående barnehagene i Halden. Det er både små og store kjeder, forelderdrevne, ideelle og familiebarnehager. De har alle ulike nisjer og satsningsområder, men jobber sammen for å øke den totale kvaliteten på barnehagetilbudet i Halden. Behov For å...