Top

Eidsberg Kulturminneplan

Grafisk design, Nettside, Trykksaker

Behov og mål

Den 24.06.2015 mottok vi grunnlag til anbudskonkurranse hvor følgende tekst ble sendt oss:

I kommunedelplan Kultur- idrett og friluftsliv 2014-2017 er det utarbeidet en ny kulturminneplan. Nå ønskes det å gjøre denne mer kjent og tilgjengelig for befolkningen i Eidsberg.

Det ønskes i den forbindelse å få laget:

Behovsspesifikasjon:

    • En brosjyre i fire farger med bilder, noe tekst og kartutsnitt om ca. 65 kulturminner i A4 format. Brosjyren kommer til å være på ca. 35-45 sider. Vi tar ansvar for å sende inn foto og tekst til brosjyren. Kulturminneplanen er delt inn i kapitler, og vi ønsker forslag til en layout som tar hensyn til det, f.eks. med ulik bakgrunnsfarge el.l. på hvert kapittel.

 

    • En nettside med kart over Eidsberg, der kulturminnene er avmerket med punkter. Punktene må være klikkbare og vise en dialogboks med bilde, samt en kort tekst som beskriver kulturminnet. Det må kunne lenkes til nettsiden fra Eidsberg kommunes hjemmesider.

 

  • Brosjyren og nettstedet skal ha et innbydende, stemningsfullt, moderne og folkelig preg og få folk til å ønske å besøke kulturminnene.

I skarp konkurranse med flere gode tilbydere ble Odin Media valgt som leverandør.

Beskrivelse

Vi laget en brosjyre hvor det var omfattende bruk av bilder samt utfyllende tekst for hvert kulturminne. Det ble også laget symboler som på en enkel måte skulle informere om parkering, avstander etc. Denne brosjyren skulle da ha samme preg som nettsiden slik at profilen var likeartet. Brosjyren ble produsert på en grov papirtype som stod i stil til innhold i brosjyren.

Nettsiden ble utformet på en slik måte at den fremstod som en moderne og stemningsfull. Interaktivitet og billedlig bruk var viktig med «mouseover» funksjonalitet rundt tektsvisning. Det ble implementert kartfunksjonalitet med symboler som synliggjorde hva slags kulturminner som ble vist i kartet. Nettsiden er laget i henhold til krav om universell utforming.

Effekt/resultat

Brosjyre og nettside har en omforent profil i henhold til de krav og behov som ble spesifisert i anbudsdokumentet. Det samme gjaldt andre funksjonelle krav. Dette har gjort at informasjon vedrørende kulturminnene i Eidsberg Kommune nå er vesentlig enklere å få tilgang til og som skaper interesse for å besøke disse.

Eidsberg Kommune sendte oss en meget hyggelig tilbakemelding på at de var meget fornøyd med både prosjektgjennomføring og sluttresultat.

Dato