Top

Extralageret

Integrasjon (API), Nettbutikk, SEO

Behov og mål

Extralageret AS er et privat selskap som eier, utvikler og drifter selvlagringsanlegg. Per i dag er de representert med flere tusen kvadratmeter lagringsanlegg i Halden, Fredrikstad og Moss, og de arbeider etter en strategi om videre ekspansjon i landet for øvrig. Extralageret AS er et dynamisk selskap med veletablerte og solide eiere som har store visjoner for selskapets drift og ekspansjon. Kunden hadde et behov for en ny nettbutikk som skulle erstatte den gamle. Viktige krav til den nye nettbutikken var at den skulle være responsiv for alle typer medier slik som mobiltelefoner, nettbrett etc. Best mulig synlighet i Google og en ny tiltalende utforming var også viktig i denne sammenheng. Extralageret hadde også et behov for å effektivisere sine bestillingsrutiner og automatisere flest mulig av prosessene basert på at man ønsket en kobling mellom lagersystemet Space Manager fra leverandøren RADical Systems og den nye nettbutikken.

Beskrivelse

Kundens eksisterende nettside brukte et eldre CMS verktøy (Sysweb) som de ønsket å gå bort i fra. WordPress var ønskelig som nytt CMS verktøy og vi designet en mer moderne og responsiv nettbutikk.

I den nye nettbutikken utviklet vi en ny integrasjon(API) med Space Manager fra RADical Systems hvor et viktig moment var å hente ut boder som produkter for deretter å bli vist som klikkbare symboler i nettbutikken. Bare de bodene som var ledige ble synlige, og når en type bod ble «utsolgt», ble den ikke synlig i nettbutikken. Etter betaling ble boden satt som ‘reservert’ i Space Manager, med all nødvendig informasjon utfylt i systemet. Gjennom denne prosessen slipper Extralageret å måtte oppdatere begge enheter med informasjon, noe som gir en vesentlig effektivitetsgevinst.

I følge RADical Systems er vi blant de første, eller den første som har laget en slik avansert og automatisert kobling mellom systemene som oppdateres i sanntid begge veier. Nettbutikken har nå fått en tydelig profil med et bevisst valg av farger og bilder. Tekstinnhold er også optimalisert via SEO analyser.

Effekt/resultat

Den nye nettbutikken fungerer meget bra i følge Extralageret og de har nå redusert mye av det manuelle arbeidet og overført dette til gode automatiske prosesser som gjør at kundene oppfatter det å bestille plass i lagerhotellene som intuitivt og enkelt samt med gode tilbakemeldingsrutiner. Mulige feilkilder vedrørende bestillinger er også kraftig redusert da det manuelle arbeidet er erstattet av faste digitale prosedyrer.

Dato