Top

Gyldendal Bøker

Grafisk design, Trykksaker

Behov og mål

Oppsett av lærerbøker/fagbøker til videregående skole og høyskoler/universiteter.

Beskrivelse

I samarbeid med Gyldendal, har vi satt opp design av ulike lærerbøker/fagbøker som primært skal brukes i videregående skoler og ved høyskoler/universiteter.

Effekt/resultat

Innbydende og konkurransedyktige lærerbøker/fagbøker som skal motivere elever og studenter til å studere.

Dato