Top

Hafslund Nett Øst

Markedsføring, Nettside, Prosjektledelse

Mål og behov

Tidligere Fortum Distribution ble i april 2014 overtatt av Hafslundkonsernet. I den forbindelse ble det et behov for å lage nye sider for det som nå skulle hete Hafslund Nett Øst.

Beskrivelse

Vi hadde dialoger og møter med Hafslund Nett for å sørge for at behovene deres ble dekket i de nye sidene. Det var flere kriterier både i forhold til profil og utseende som var viktig å overholde, samtidig som vi ønsket at kundene skulle oppleve at brukergrensesnittet ikke var så altfor forskjellig fra de gamle sidene. Sammen fant vi en god løsning.

De gamle sidene var laget i et annet system, så vi startet med blanke ark på design, og implementerte websidene i WordPress.

Vi la inn alt innholdet, og sørget for at informasjon var oppdatert. Det var også et behov for å ha kundeskjemaer på siden, og de utviklet vi fra bunnen.

I tillegg til nettsidene så bistod vi med å få tatt bilder til websidene, rådgivning innen kommunikasjon, og ikke minst hadde vi prosjektledelse for å lansere de nye sidene på ganske kort tid.

Effekt

Det har vært viktig å profilere det nye navnet på selskapet, og ikke minst for alle nettkundene til Hafslund Nett Øst er det viktig å ha en oppdatert webside.

Dato