Top

Haldenbarnehagene nettside

Nettside

Litt om Haldenbarnehagene

Haldenbarnehagene er en samling av de private enkeltstående barnehagene i Halden. Det er både små og store kjeder, forelderdrevne, ideelle og familiebarnehager. De har alle ulike nisjer og satsningsområder, men jobber sammen for å øke den totale kvaliteten på barnehagetilbudet i Halden.

Behov

For å bli mer synlige, hadde Haldenbarnehagene behov for en portal hvor de kunnen gi en oversikt over Haldenbarnehagene og hvem de er. I tillegg skulle det være enkelt å finne informasjon om hvordan man søker barnehageplass, samt annen nyttig informasjon som er aktuelt for foreldre med barn i barnehagealder.

Beskrivelse

GP Marked bistod med å utvikle og designe nettsiden, som kan benyttes på alle enheter. Nettsiden består bl.a. av en oversikt over alle Haldenbarnehagene, hvor det er mulig å filtrere på område og barnehage-type, samt lese mer om ønskede barnehager. Det er også et et kart som viser beliggenheten til de ulike barnehagene og annen aktuell informasjon.

Effekt/resultat

Resultatet ble en felles barnehageportal, der foreldre har en oversikt over de ulike barnehagene, samt aktuell informasjon om barnehagene og hvordan man søker plass.

Besøk nettsiden her!

Dato