Top

Høgskolen i Østfold

Grafisk design

Behov og mål

Strategisk plan
Høgskolen i Østfold la i 2014 frem strategisk plan for perioden 2015 – 2018. Planen formulerer høyskolens visjon, virksomhetsidé og verdier.

Målet og behovet for denne var å fremstille den strategiske planen på en innbydende og ryddig måte.

Studiestart katalogen 2013
Høgskolen i Østfold er en statlig høyskole med over 5.000 studenter fordelt på to studiesteder (Halden og Fredrikstad).

For at nye studenter skal få den informasjonen de trenger, samler studiestart katalogen en oversikt over hva som skjer de to første ukene ved studiestart, samt den viktigste informasjonen på ett og samme sted. Vårt mål var å sammenfatte dette på en innbydende og trendy måte.

Sommerhilsen til nye studenter 2014
Høgskolen i Østfold ønsker at så mange som mulig som har kommet inn på ønsket studie, skal takke ja til studieplass hos høyskolen. I den forbindelse sendes det ut postkort med personlig hilsen og informasjon til alle som har fått tilbud om dette.

Vårt mål er å designe et postkort som blir lagt merke til og som har et personlig preg. Som et resultat ønsker vi at flest mulig potensielle studenter skal takke ja til studieplass ved høyskolen.

IT-jentekveld
Capgemini og Høgskolen i Østfold arrangerer IT-jentekveld hvor målet er å motivere flere jenter til å ta utdannelse innenfor IT.

Målet for dette arrangementet var å synliggjøre og markedsføre arrangementet for å samle flest mulig jenter til Verdensspeilet.

Beskrivelse

Strategisk plan
Den strategiske planen er høgskolens policydokument og angir de neste fire års kurs og prinsipielle vegvalg. Dokumentet fikk en oppdatert og friskt utseende. Det ble benyttet bilder fra studiestedene for at dokumentet skal gi et nærere og helhetlig bilde av høyskolen.

Studiestartkatalogen 2013
Studiestartkatalogen tar for seg begge studiesteder og alle utdanningsavdelingene på høyskolen. Katalogen har et innbydende utseende og skal gi nye studenter den essensielle informasjonen de trenger for å komme i gang med nytt studie på nytt studiested.

Sommerhilsen til nye studenter 2014
Vi ønsket at designet på postkortet skulle vike fra det tradisjonelle A4 postkortet, og som blir tatt vare på. Postkortet ble formet som en solbrille med bilder fra studiestedene og med en personlig hilsen.

IT-jentekveld
For å synliggjøre arrangementet bisto vi med plakater, flyers og roll-up med et design som skal vekke oppmerksomhet og nysgjerrighet (content marketing).

Effekt/resultat

Strategisk plan
En strategisk plan som er oversiktlig og innbydende å lese for interne og eksterne. Strategisk plan er utgitt både på trykk og digitalt for best mulig tilgjengelighet.

Studiestartkatalogen 2013
Studiestartkatalogen er innbydende og gir en oversikt over de to første ukene ved studiestart, samt nyttig informasjon på ett og samme sted, noe vi har fått positiv tilbakemelding på.

Sommerhilsen til nye studenter 2014
Ved å tenke utradisjonelt, har flere studenter takket ja til studieplass ved Høgskolen i Østfold.

IT-jentekveld
Fullt hus på Verdensspeilet i Fredrikstad hvor arrangementet ble holdt, og positive tilbakemeldinger på oppmerksomheten rund arrangementet.

Dato