Top

Kontor & Interiør

Nettbutikk, Nettside, SEO

Behov og mål

Kontor & Interiør ønsket å bedre synligheten i søkemotorer for både kinterior.no og kinteriorbutikken.no. Målet var å få bedre plassering samt økt trafikk, engasjement og salg på både mobile og stasjonære enheter. I tillegg var det ønske om responsivt design og deleknapper til sosiale medier.

Beskrivelse

For å avdekke mangler ved nettsiden utførte vi en SEO-analyse av eksisterende løsning. Vi tok en gjennomgang av hjemmesiden, produktsiden og nettbutikken, og optimaliserte dette til Google søk. Nettbutikken ble gjort responsiv og vi oppdatere eksisterende struktur. Vi la også inn deleknapper for sosiale medier slik at produktene lett kunne deles.

Effekt/resultat

Den oppdaterte nettsiden og nettbutikken fikk en betydelig økning i trafikk og salg, og vi mottok en meget god tilbakemelding fra kunden.

Les hele tilbakemeldingen samt prosjektbeskrivelsen her

Dato