Top

Lysspill på Fredriksten Festning

3D, Nettside, Prosjektledelse

Behov og Mål

Nasjonale Festningsverk har arbeidet for å fremme Fredriksten Festning i Haldens unike posisjon som historisk minnesmerke og kulturarena. Et av prosjektene ODIN MEDIA bidro med å utvikle for å skape blest rundt festningen var «Lysspillet».

Beskrivelse

Lysspillet er en film som viser Fredriksten Festnings historie gjennom 350 år. Filmen projekteres på to vegger i en 90 graders vinkel i indre festning, og er en massiv audio-visuell opplevelse.

Fra de første ideene til siste leveranse har ODIN MEDIA vært ansvarlig for den overordnede framdriften og oppfølgingen i prosjektet.

Gjennom teknisk og kreativ rådgivning har kommunikasjonsbyrået bidratt med verdifulle innspill til det ferdige produktet. Organisering av anbudsrunde og valg av leverandører har også stått sentralt i arbeidet.

Tekniske bidrag fra ODIN MEDIA er 3D-utvikling av festningens opp- og utbygging, og en enkel presentasjonsside på nett om lysspillet.

ODIN MEDIA har samarbeidet tett med Netron, som leverte et fantastisk stykke arbeid med regi, casting, kulisser og redigering av filmen, og YIT, som leverte de tekniske løsningene nødvendig for å spille av lyd og film i storformat i et utfordrende utemiljø.

Effekt/Resultat

Filmen ble raskt en attraksjon, og personer som besøker Fredriksten Festning etter mørkets frembrudd får se historien gjengitt på 11 minutter, inkludert at festningen står i brann, og en ikke ukjent hvit dame…

Dato