Top

Ringvoll Bedriftshelsetjeneste nettside

Nettside, SEO, Webanalyse

Kort om Ringvoll BHT

Ringvoll Bedriftshelsetjeneste AS er en offentlig godkjent og solid leverandør av bedriftshelse i Østfold og omegn gjennom 40 år. De betjener de fleste bransjer, og har alt fra små bedrifter til noen av Østfolds største industrikonsern og offentlige virksomheter som kunder. De siste årene har selskapet vokst til å telle nærmere 25 ansatte, og betjener totalt 5 avdelinger som er lokalisert i Moss, Greåker, Fredrikstad, Halden og Askim.

Behov

Ringvoll BHT hadde behov for en ny, moderne nettside med et brukervennlig grensesnitt. Strukturen på nettsiden måtte oppdateres for å bedre speile bedriftens tjenesterområder. Nettsiden måtte også ha muligheter for fremtidig vekst, og videreutvikling av funksjoner ved behov.

Beskrivelse

GP Marked har skapt en moderne, velstrukturert nettside som gjør det enkelt for sluttbrukeren å finne frem til gyldige tjenesterområder og informasjon de er interessert i. For å gjøre det enklere for sluttbrukerne å vite hvor tjenesteområdene ligger mht. undertjenester, ble det laget ikoner for hvert tjenesteområde.

Hver tjenesteområde har muligheter for uthenting av kategoriserte kurs, med kurs-bestillingsfunksjon. Små Bedrift undersider, og noen filmer under Ergonomi tjeneste har pålogginsfunksjon for kunder som har betalt for å få tilgang til innhold.

Effekt/resultat

Ringvoll BHT har fått en ny, moderne nettside med en struktur som bedre speiler deres tjenester. Brukergrensesnitt er enkelt å bruke og det er enkelt for sluttbrukeren å navigere på både mobil og data.

Dato