Top

Stangeskovene

Grafisk design, Messe, Trykksaker

Behov og mål

Aktieselskabet Stangeskovene ble stiftet i 1899 av Niels Anker Stang. Senere slektsledd og ledere i selskapet har ført arven videre. Selv i perioder med økt konkurranse og sterkt vekslende tilgang på skurtømmer, har bedriften holdt fast ved sin langsiktige forretningside: Stangeskovene er en leverandør av kvalitetsvirke tilpasset markedets behov.

Målsetningen var å synliggjøre og markedsføre Stangeskovenes produkter på en innbydende og langsiktig måte i form av produktkataloger og messemateriell.

Beskrivelse

Stangeskovene ønsker å videreutvikle og styrke merkevaren. I den forbindelse ønsket vi å gi økt synlighet og salg ved å produsere to produktkataloger – en for interiørpanel, og en for kledning og konstruksjonsvirke. Produktkatalogene skal vare lenge, og har fokus på produktene, samtidig som man får nyttige tips og inspirasjon til kledning.

Vi ønsket også at Stangeskovene skulle skille seg ut på messer. Vi kom derfor opp med et konsept. Vi endte opp med å konstruere hele standen til Stangeskovene, samt ga de innspill på aktiviteter de kunne benytte på stand.

Effekt/resultat

Produktkatalogene har gitt økt salg, og blir gitt ut til kunder i butikk og på messer.

Når det gjelder messemateriell og stand, ga denne økt synlighet og oppmerksomhet. Mye av messemateriellet ble laget slik at det kan gjenbrukes og benyttes i butikk når de ikke er på messer. Dette øker også synlighet i butikk, noe vi har fått positive tilbakemeldinger på.

Dato