Top
GP Marked / Blogg  / Strålende nukleær nettside

Strålende nukleær nettside

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten ble etablert i 2018. NND leder arbeidet med en styrt avvikling (dekommisjonering) av norske atomanlegg, og bidrar til en sikker håndtering av alt nukleært avfall – til det beste for fremtidige generasjoner. NND er en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen, og forvalter nukleær infrastruktur på statens vegne.

NND samarbeider tett med Institutt for energiteknikk (IFE) som i dag forvalter de norske atomanleggene. Når den tid kommer vil NND overta konsesjonsbelagte oppgaver for de atomanlegg som skal dekommisjoneres. Det planlegges også for overtakelse av annen infrastruktur som kreves for å håndtere nukleært avfall og brukt brensel. NND skal også ta vare på radioaktivt avfall fra andre sektorer som norsk industri, helsevesen og forsvar.

NND er i en etableringsfase, og planlegger i 2019 omfanget av oppgaver og ansvar. De bygger også opp kompetansen som trengs for å kunne gjennomføre arbeidet. De fleste statlige oppdrag og midler på det nukleære området vil med tiden kanaliseres gjennom etaten.

Vi i GP Media er selvfølgelig stolte og glade over å ha levert ny nettside til NND og i tillegg har inngått en rammeavtale på flere tjenesteområder. Denne rammeavtalen er basert på en vunnet anbudskonkurranse hvor pris, erfaring og kompetanse var hovedkriteriene.