Top

Søkemotoroptimalisering (SEO)

Som en viktig del av kvalitetsforbedrende tiltak i utviklingen av en nettside har selvsagt søkeroptimalisering (SEO) en viktig funksjon. Det å kunne skrive i den språkform som både mennesker og algoritmene forstår er vesentlig for god synlighet. Hvilke ord, søkerfraser og uttrykk er du synlig på i dag og hvilke bør du jobbe med for å bli mer synlig? Vi bruker effektive verktøy og har lang erfaring med å kunne utvikle innhold som blir funnet.

Ofte har våre kunder blitt forbauset over deres egen oppfattelse av godt innhold før og etter en slik gjennomgang. Språk er alltid i endring, det betyr at algoritmene også er det. Det er også viktig å bruke ord som man strategisk tar i bruk for å oppnå maksimal effekt når man skal bruke penger på betalt digital annonsering via eksempelvis Google Ads.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.