Top
GP Marked / Blogg  / Vi hjelper våre svenske venner med å skape et renere miljø

Vi hjelper våre svenske venner med å skape et renere miljø

Visjonen er å kunne tilby kommunalt vann og avløp for dagens og fremtidig bebyggelse for definerte områder i Västbacken området i Tanum kommune til en pris som er på nivå med kommunens ordinære priser. Således kan gode miljøeffekter oppnås så raskt som mulig. Innenfor området finnes det i dag ca 500 boenheter hvor flertallet savner en langsiktig tilfredsstillende vann og avløps løsning. Dette har blant annet blitt identifisert i utredninger utført av Tanum kommune. Videre finnes det planer for ytterligere økt bosetting. Tanum kommune har en langsiktig plan på å bygge ut sitt ledningsnett i området, men det ligger enn så lenge flere år frem i tid. Dermed er kommunen positiv til, og samarbeider omkring dette prosjektet. Kommunen ser også muligheter for å ta over ledningsnettet når det er ferdig for videre utbygging til andre områder.

Vi i GP Media fikk i juni spørsmål om vi kunne bistå med markedsaktiviteter som skulle bidra til at flest beboere (fast og fritid) ville kunne få kjennskap til dette prosjektet og melde interesse. Dette var spesielt viktig i sommermånedene i og med at det var mange fritidsboliger i området. Vi fikk veldig kort tid på oss til å skape disse aktivitetene, men snudde oss rundt og satte i gang.

Resultatet har blitt at vi har laget logo og grafisk profil, ny nettside med påmeldingsfunksjonalitet samt nyhetsbrev og egen trykket prosjektbrosjyre som har blitt distribuert i området.

Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til med de videre aktivitetene.