Top

Fritia

Grafisk design, Nettside, SEO, Trykksaker

Kort om Fritia AS

Fritia har gitt tilbud om aktiv avlastning til personer med utviklingshemming og deres familier helt siden 1978. Brukerorganisasjon og frivillige startet virksomheten for å gi aktivitetstilbud kombinert med avlastning. Siden den gang har virksomheten vært drevet etter samme ideologi med sterk brukermedvirkning og med formål om trivsel og aktivitet. Fritia AS er et «non profit» selskap som gir avlastningstjenester til familier med utviklingshemmede familiemedlemmer, boligtjenester, bo trening, BPA-tjenester og ferietilbud.

Behov og mål

Nettside

Fritia synliggjorde et behov for å få utviklet en mer tydelig, moderne nettside som skulle ha en enkel og oversiktlig menystruktur. Nettsiden skulle ha en profil med klar «medmenneskelig profil» inkludert bruk av bilder som tydeliggjorde dette. At den skulle være responsiv og søkermotor optimalisert (SEO) var også et krav.

Brosjyre

Fritia ønsket også å få laget en ny brosjyre som stod i stil med den nye nettsiden basert på innhold og design slik at man fikk en lik profil på det hele.

Beskrivelse

Vi laget en ny nettside i WordPress som ivaretok ovennevnte behov og mål. Tekstinnhold er optimalisert via SEO analyser.
Det har også blitt laget en ny brosjyre som har tilsvarende profil og innhold som nettsiden.

Effekt/resultat

Den nye nettsiden gir nå eksisterende og nye brukere bedre informasjon rundt de tjenester og muligheter som fritia tilbyr. De trykte og digitale mediene har nå et omforent og oppdatert budskap og profil.

Dato