Top
GP Marked / Tjenester  / Grafisk design / Visuell kommunikasjon

Visuell kommunikasjon

«Et bilde sier mer enn tusen ord» er et uttrykk som på mange måter fanger essensen i arbeidet med visuell kommunikasjon. Visuell kommunikasjon handler om å formidle ideer, budskap og informasjon ved hjelp av bilder og synsinntrykk. Det omfatter todimensjonale fremstillinger som bokstaver og tegn, piktogrammer og symboler samt bilder og illustrasjon, og ikke minst, tredimensjonale virkemidler i film og animasjon.

Et riktig og tydelig visuelt uttrykk kan bidra til å forsterke produktet, løsningen eller tjenesten du markedsfører. Et godt grafisk uttrykk kan til dels erstatte tekst, og dermed forenkle veien mellom avsender og mottaker. Tilsvarende kan dårlig design bryte ned helheten og gi markedet inntrykk av et dårligere produkt enn det som er tilfelle.

Visuell kommunikasjon. Grafikk

Den mest effektive formen for kommunikasjon får du med en optimal kombinasjon av bedriftens unike visuelle identitet, riktige visuelle virkemidler og et tydelig spisset budskap. Er man i tillegg konsekvent i budskap og uttrykk over tid, vil det skille deg og din bedrift fra mengden.

Flere av våre medarbeidere har over 20 års erfaring i faget. Gjennom årene har vi lært at unike kommunikasjonsløsninger utvikles i krysningspunktet mellom lang erfaring, høy kompetanse og rammer definert av oppdragsgiver.

La oss hjelpe deg å bygge en identitet som gjenspeiler den du er og det du markedsfører.

Utvikling av idékonsepter

Vårt største konkurransefortrinn er utvikling av et idékonsept hvor design og budskap går hånd i hånd. Målet er alltid å skape det etterlatte inntrykk som kunden ønsker og som stemmer overens med oppdragsgivers strategi og verdier.

Den kreative prosessen står sentralt i vårt arbeid, og den bærende idéen er en kritisk suksessfaktor. Vår kreative prosess starter alltid med oppdragivers brief og målsettinger. Med det som utgangspunkt, hjelper vi deg å synliggjøre og realisere din idé.

Kampanjer som gir resultater

Skreddersydde kampanjer med tydelig mål basert på grunnleggende analyser av både budskap, kanal og mottaker, sikrer ønsket resultat.

Kommunikasjon gjennom digitale kanaler og sosiale medier er en selvfølge, gjerne supplert med andre virkemidler som ikke er digitale. Dette øker synligheten ut mot dine kunder, og ikke minst er det en kostnadseffektiv markedskommunikasjon.

Vi har mange års erfaring med utvikling av kampanjer, både for produkter og tjenester og på digitale og trykte flater.

Vi starter der du er

Starter du med blanke ark eller ønsker du å videreføre eksisterende identitet? Ditt utgangspunkt er vårt utgangspunkt. Vi elsker å jobbe med kunder for å lage innovative løsninger som virker! Vi kan hjelpe deg fra start til slutt med det du måtte ønske innen visuell kommunikasjon.

Vår ekspertise omfatter:

  • utvikling av visuell identitet forankret i oppdragsgivers strategi
  • design og utvikling av komplette idékonsepter
  • enkeltstående prosjekter som magasiner, bøker, annonser, plakater, flyers og bannere.

Vi jobber også mye med prosjekter som omhandler illustrasjoner, og gjerne i forbindelse med infografikk, presentasjoner samt 2D- og 3D-animasjoner.

Med dine ønsker og vår kompetanse er vi sikre på at du vil nå dine mål. Ta kontakt, så hjelper vi deg videre.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.