Top
GP Marked / Tjenester / Nettside

Nettside - din viktigste plattform for synlighet

Innhold og struktur

«Content is king». Ja faktisk så er det viktigere enn noensinne å kunne synliggjøre god informasjon.

WordPress

WordPress er et skreddersybar publiseringssystem som bli benyttet av over 60 millioner nettsider.

Teknisk plattform

Vår egenutviklet plattform er spesialtilpasset for å ha god og effektiv drift av WordPress og WooCommerce løsninger.

Digital markedsføring

Vi bistår bedrifter med å promotere sine produkter og tjenester, øke synlighet og dermed økt salg og omsetning.

Er synlighet viktig?

GP Marked bistår bedrifter med design og utvikling av synlige og effektive nettsider. Vi har spesialkompetanse på å utvikle WordPress løsninger med høyt fokus på brukervennlighet, informasjonsflyt, visuell attraksjon og har et eget spesialtilpasset driftsmiljø for WordPress som sikrer effektive driftsrutiner. Vi er en totalleverandør med fokus på en optimal web- / nettstrategi, selgende og interessevekkende design, implementering, innhold, konverteringsoptimalisering og markedsføring.

Din viktigste plattform for synlighet i den digitale sfære i dag er en nettside eller ofte også kalt en hjemmeside. Grunnen er at denne plattformen er 100% i ditt eget eie og blitt en del av din egen virksomhets kritiske suksessfaktor. Med andre ord, noe man må ta på høyeste alvor hvis man ønsker å nå ut til sine målgrupper og markeder. Det som er sikkert, er at konkurransen er høy og det kan være en stor utfordring å nå igjennom. Det at din målgruppe finner deg og oppfatter din nettside som høyst relevant og effektiv i form av enkel navigering og tilgang til riktig og relevant informasjon, må være i fokus.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.