Top

Trykksaker

Digitaliseringen omfatter alle sider av en virksomhet, også markedskommunikasjonen. Digital markedsføring står for en stadig større andel av både aktivitet og budsjetter. Det er en helt naturlig utvikling siden digitale kanaler er svært effektive for å nå ønsket målgruppe og for å hente mest mulig ut markedsbudsjettet.

Samtidig ser vi at trykket markedsmateriell fortsatt har sin plass, ikke minst i butikk. Vi designer kampanje- og informasjonsmateriell både for varehandelen og proffbutikker i grossistleddet. I tillegg velger flere av våre kunder fortsatt å trykke magasiner og brosjyrer, gjerne brukt i kombinasjon med digitale blavennlige versjoner med direkte linker til nettbutikk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.