Top
GP Marked / Tjenester  / Digital markedsføring / Digital markedsstrategi

Digital markedsstrategi og innholdsmarkedsføring

I vårt arbeid med å utvikle en god markedsstrategi som treffer ønskede målgrupper, bruker vi nøye utprøvde markedsføringsmetoder (Inbound, ABM og innholdsmarkedsføring) og anbefalte verktøy som vil effektivisere og optimalisere markedsarbeidet.

Marketing. Grafikk

Vi har gode erfaringer med å kjøre et såkalt forprosjekt for å analysere og gjøre oss kjent med kundene våre. Et forprosjekt vil gi både oss og dere som kunde, et innblikk i status for markedsføringen, oversikt over områder med forbedringspotensial og et godt grunnlag for kvalifiserte anbefalinger og eventuelt videre arbeid.

Et forprosjekt inneholder som regel følgende punkter, men kan justeres etter ønske og behov:

Personas workshop

Personas er semi-fiktive personer som beskriver hvem målgruppa består av og hva de interesserer seg for. Ved å finne ut av hvem som besøker nettsiden, hva de lurer på, hvilke utfordringer og hvilken grad av beslutningsmyndighet de har, samt hva de trenger for å bli overbevist om hvorfor akkurat dine produkter eller tjenester er best for dem, kan vi lage innhold som treffer mottakerne mye bedre enn hvis vi skriver uten å gjøre oss opp en idé om hvem vi skriver for.

16 ulike personer. Grafikk

En slik segmentering av målgrupper- og kunder, vil føre til en bedre kundeopplevelse – og forhåpentligvis resultere i økt interesse og raskere fremgang blant menneskene som har besøkt nettsiden deres.

Kjøpsreise workshop

En kjøpsreise/kjøpstrakt forteller noe om reisen hver potensielle kunde må ta før de lander på en beslutning om kjøp. Den er som regel delt inn i fire hovedstadier: Erkjennelsesfasen, vurderingsfasen, beslutningsfasen og fryd-fasen (fryd-fasen handler om eksisterende kunder/medlemmer som fryder seg over oppfølging, kundeservice og fremdrift – disse blir ofte senere til «ambassadører» for bedriften/organisasjonen).

Her kartlegger vi på hvilket stadium personasene leter etter de forskjellige typene av informasjon, hvilke plattformer de leter etter informasjon på, hvem som påvirker dem i beslutningssituasjoner på hvert stadium osv.

Content Audit

Med Content Audit gjør vi en gjennomgang og analyse av innhold bedriften allerede har – på nett, eposter, blant ansatte og/eller på papir, for å se om noe egner seg til gjenbruk. Innholdet blir rangert, med kommentarer til hvordan det kan optimaliseres og resirkuleres.

Content audit. Grafikk

I deres tilfelle vil det sannsynligvis dreise seg om å sette innhold i system ut ifra hvilke personas det retter seg mot, og hvilket stadium i kjøpsreisen det hører til. Ved å få en oversikt over dette, vil det være mulig å gjenbruke innholdet for å samle inn informasjon om (og følge opp) potensielle kunder på en mye mer effektiv måte enn tidligere.

SEO Audit

Søkeordsanalyse med fokus på synlighet og ord/fraser som er hensiktsmessige for bedriften å bruke i innholdsproduksjon med tanke på synlighet i søkemotorer.

Innholdsworkshop

Når vi har funnet ut hvem vi skriver for og hvilken type informasjon de leter etter, er det på tide å lage innhold. I en innholdsworkshop setter vi opp forslag til titler på artikler som dekker hele kjøpsreisen, slik at vi kan fange inn potensielle kunder på alle stadier – uavhengig om de egentlig «bare titter» eller er klare til å diskutere kjøp.

Strategidokument

Etter gjennomførte workshops og gjennomganger, setter vi opp et strategidokument. Dokumentet inneholder analyser av resultater etter diverse workshops og gjennomganger, samt forslag til videre fremdrift med konkrete mål og tiltak for å nå disse – både på kort og lang sikt.

Høres dette interessant ut? La oss fortsette dialogen

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.