Top
GP Marked / Tjenester  / Nettside / Teknisk plattform

Teknisk plattform

Vi har i samarbeid med vår ISP- partner utviklet en egen plattform spesialtilpasset for å ha god og effektiv drift av WordPress og WooCommerce løsninger.

Plattformen består av et utviklingsmiljø og et driftsmiljø. Dette gjør at vi kan videreutvikle eller foreta tilpasninger på utviklingsmiljø og flytte dette til driftsmiljø på en driftsikker måte med særdeles liten nedetid. Det vil da også være to identiske miljøer med like versjoner (speiling), noe som gjør at man til enhver tid har muligheter for å overføre versjonen av nettsiden på utviklingsmiljøet over til produksjon. Denne utviklingsversjonen er «off – line» og dermed meget god ivaretatt med hensyn til sikkerhet. Vi mener å ha et meget godt driftsmiljø for WordPress og WooCommerce løsninger som da inkluderer utviklede og innebygde varslingssystemer for bruk til oppdateringer. Det er meget viktig til enhver tid å påse at nettsider og nettbutikker er oppdatert til de nyeste WordPress og WooCommerce versjoner, hovedsakelig på grunn av sikkerhet, som å hindre fiendtlige angrep (hacking), i tillegg til at en har siste versjon av de tilgjengelige og oppdaterte funksjoner.

Prosessen

Vår prosess er at det kjøres kontinuerlige oppdateringer samt at vi én gang i måneden logger oss inn på nettsiden for å kjøre backup av alle temaer, utvidelser, WordPress og WooCommerce kjerner med mere. Deretter gjennomgår vi nettstedet for å sikre at det ikke har oppstått problemer med hensyn til oppdatering og eksisterende funksjonalitet.

Backup og teknisk utstyr

Det tas backup hver natt. Ved behov kan det legges inn at en katastrofe-backup blir lagret utenfor bygget. I tillegg er det en off-site lokasjon for backuper som lagres ute av huset. I driftssenteret er det tre uavhengige nettilførsler. Det er to strømtilførsler inn samt stor UPS og dieselaggregat.

HTTPS

De mest kjente nettlesere slik som Google Chrome og Mozilla Firefox, har begynt å vise varsler i nettleseren dersom nettsiden er usikret eller med andre ord bruker HTTP. HTTPS innebærer at din nettleser og nettsiden du besøker er kryptert og beskyttet og dermed bedre sikret. Google Chrome har varslet å bli enda strengere for nettsider uten HTTPS ved at felt som inneholder eksempelvis søkefelt samt usikrede nettsider som vises i Chrome incognito modus skal vises som usikre.

HTTP vs HTTPS. Grafikk

På sikt skal dette varselet vises for alle nettsider som ikke har gyldig HTTPS sertifikat. Dette gjør at nettsider uten HTTPS får en dårligere «rating» enn de som har dette og vil få kontinuerlig dårligere synlighet. Google inkluderer HTTPS som en del av kriteriene for søkermotoroptimalisering (SEO).

Det å skaffe seg et HTTPS sertifikat har historisk vært tidkrevende og kostbart med krav til teknisk kunnskap om CSR filer, sertifikatutstedere, validering av domeneeierskap, manuelt installasjonsarbeid samt betaling til sertifikatutsteder. Dette er inkludert i vår driftsplattform.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.