Top
GP Marked / Tjenester / Messer og arrangementer

Messer og arrangementer

Messestanden handler om å presentere virksomheten din i et miniformat og spisse fokuset på utvalgte temaer eller produkter. Derfor er det veldig viktig å sette konkrete mål for messedeltakelsen. Skal det være et møtested for kunder og forbindelser, skal det være et vannhull for slitne messedeltakere eller skal det være fullt trøkk med lansering av spennende nyheter?

Messe med ulike stander. Grafikk

Deltakelse på en messe kan fort bli kostbart, og konkrete målsettinger hjelper deg å få optimal effekt av investeringen. Når målet er satt kan vi sammen legge en plan som omfatter:

  • design og innhold på standen
  • aktiviteter og konkurranser
  • eventuelle VIP-arrangement
  • kommunikasjon og informasjon før, under og etter
  • gjennomføring og evaluering

Det er også viktig å ta stilling til hvordan man skal trekke besøkende til standen. Konkurranser med flotte premier, spennende gjester og gratis mat og drikke er eksempler på aktiviteter som trekker folk.

Andre arrangementer

Vi har lang erfaring med å arrangere kickoff, salgssamlinger og inspirasjonssamlinger for kunder og egne ansatte. Igjen er målsettingen med arrangementer svært viktig, og ut fra det syr vi sammen et helhetlig opplegg.

Med utgangspunkt i oppdragsgivers visuelle identitet, strategi og målsetting for arrangementet, utvikler vi et bærende idékonsept for hele arrangementer som omfatter:

  • booking av egnet sted
  • booking av faglig innhold og underholdning
  • invitasjoner og påmelding
  • teknisk gjennomføring med lyd, lys og bilde
  • koordinering av hele arrangementet
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.