Top

Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

3D, Grafisk design, Nettside, SEO, Strategi og rådgivning, Webanalyse

Kort om NND

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten ble etablert i 2018. NND leder arbeidet med en styrt avvikling (dekommisjonering) av norske atomanlegg, og bidrar til en sikker håndtering av alt nukleært avfall – til det beste for fremtidige generasjoner. NND er en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen, og forvalter nukleær infrastruktur på statens vegne. NND samarbeider tett med Institutt for energiteknikk (IFE) som i dag forvalter de norske atomanleggene. Når den tid kommer vil NND overta konsesjonsbelagte oppgaver for de atomanlegg som skal dekommisjoneres. Det planlegges også for overtakelse av annen infrastruktur som kreves for å håndtere nukleært avfall og brukt brensel. NND skal også ta vare på radioaktivt avfall fra andre sektorer som norsk industri, helsevesen og forsvar.

Behov

GP Media mottok en tilbudsinvitasjon basert på en anbudskonkurranse for anskaffelse av profileringstjenester, design og grafisk formgivning, foto- og filmproduksjon, utvikling av innhold for sosiale medier samt utvikling av hjemmeside. Denne konkurransen ble vunnet av oss i GP Media i form av en rammeavtale hvor pris, erfaring og kompetanse var hovedkriteriene.

Beskrivelse

Arbeid som vi har utført så langt er følgende:

Effekt/resultat

NND har nå på kort tid blitt vesentlig mer synlig i den digitale sfære og samtidig fått på plass et intranett i henhold til deres behov og bruk. I tillegg har de nå fått utviklet 3D grafikk som tydeliggjør deres arbeid innenfor lagring av nukleært avfall. Profileringsarbeidet fortsetter i henhold til rammeavtalen og nye løsninger skal leveres, noe vi gleder oss stort til.

Dato