Top

Rause nettside

Nettside

Litt om RAUSE

RAUSE (Rakkestad Utviklingssenter AS) har som målsetting å være en lokal tilbyder av tjenester til NAV, fylkeskommunen og Rakkestad kommune, der det er behov for tilrettelegging, veiledning og opplæring av personer med et økt behov for oppfølging. Hos RAUSE skal arbeidet bidra til å utvikler ressurser hos den enkelte deltaker gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver.

Behov

RAUSE hadde behov for en ny og oppdatert versjon av nettsiden, som skulle informere om de ulike avdelingene deres. I tillegg var det viktig at medarbeidere, foresatte og kunder enkelt skulle finne informasjon som var nyttig for dem.

Beskrivelse

GP Marked bisto med å utvikle og designe en ny nettside med et nytt hierarki og et brukervennlig redigeringsverktøy. Nettsiden er lett å benytte seg av for besøkende, og fungerer på alle flater.

Effekt/resultat

Rause har fått en ny og oppdatert nettside med et brukervennlig grensesnitt, både som redigeringsverktøy og for sluttbrukeren. Nettsiden kan brukes som en presentasjon av firma, og gjør det enkelt å vise frem bredden av tjenester de tilbyr.

Besøk nettsiden her!

Dato