Top

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)

Annonsering, Markedsføring, Nettside, SEO, Sosiale medier, Webanalyse

Kort om SfS BA

SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring. Formålet til SfS BA er å jobbe for en sikker bygge- og anleggsnæring. Gjennom utvikling av tillit og samarbeid, skal aktørene i næringen gjøre innsats for at bygge- og anleggsplassen blir et sikrere arbeidssted. Samarbeidet har sitt utspring fra bransjeinitiativet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring (HMS-charteret). I juni 2014 undertegnet 11 parter undertegnet som representerer hele verdikjeden i byggenæringen «Charter for en skadefri byggenæring», det såkalte HMS-charteret. Arbeids- og sosialministeren undertegnet på vegne av staten, i tillegg til at Statsbygg, Statens vegvesen, Bane NOR og de viktigste bransjeforeningene i bygg og anlegg var med på det felles sikkerhetsløftet.

Behov

Vi i GP Media fikk en henvendelse fra Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) med å utvikle en ny nettside, foreta oppsett av nyhetsbrev samt å kunne synliggjøre SfS BA i form av annonsering via Google. Utfordringen i dette var at man måtte ha dette opp å gå innen en gitt tidsfrist som var rimelig knapp fordi man skulle delta i en bygg messe. GP Media tok utfordringen og etter et meget godt samarbeid med kunden rundt utarbeidelse av innhold så klarte vi å levere alt i henhold til tidsfrister og avtale. I etterkant har vi også bistått denne kunde med andre oppgaver slik som eksempelvis implementering av Office 365 via GP Dataservice som er et annet selskap i GP Gruppen.

Beskrivelse

Arbeid som vi har utført så langt er følgende:

  • Ny nettside sfsba.no
  • Nyhetsbrev oppsett, design og utsendelser
  • Google annonsering

Effekt/resultat

SfS BA har fått en tydelig profil og en nettside med god og relevant informasjon. Flere og flere bedrifter benytter seg av nyhetsbrev samt at SfS BA bruker sine digitale hjelpemidler aktivt for å informere om aktiviteter eller annen faglig aktuell informasjon.

Dato