Top
GP Marked / Blogg  / Vi gratulerer Christian Radich

Vi gratulerer Christian Radich

Christian Radich hadde behov for en ny nettside som både visuelt og innholdsmessig skulle synliggjøre deres komplette tilbud. Spesielt ønsket man å kunne synliggjøre alle de spennende turene de tilbyr på en god måte. Dette var viktig sett i relasjon til markedsføringen i sosiale medier og koblingen til nettsiden.
«Det var naturlig å bruke Odin Media igjen da nye nettsider skulle utvikles. De forstår vårt behov, jobber raskt og effektivt og kommer opp med gode løsninger. Også denne gangen er vi svært fornøyd med leveransen av våre nye nettsider.» – Christian Radich
Alltid hyggelig med gode tilbakemeldinger og vi takker for oppdraget.