Top

Annes Helsestue

Nettbutikk, Nettside

Litt om Annes Helsestue

Anne Stang har i mange år har jobbet i svangerskapsomsorgen, og som jordmor på sykehus. Hun har videreutdanning i psykisk helse, svangerskap og barseltid. Hun har også mange års erfaring som palliativsykepleier med alvorlig syke og døende.

Nå driver Anne sitt eget AS, Annes Helsestue, hvor hun bl.a. holder timer innen trening i  varmtvannsbasseng, mindfulness, massasje og barseltrening. I tillegg tilbyr hun støttesamtaler og fødselskurs.

Behov

Annes Helsestue hadde behov for en ny og moderne nettside, med et brukervennlig publiseringssytem. Et viktig krav var at kunder enkelt kunne melde seg på kurs/timer via nettsiden, og betale via nett.

Beskrivelse

GP Marked bisto med utvikling og design av ny nettside. Muligheten for å melde seg på kurs og betale disse, ble løst ved å kombinere WooCommerce med Events Calendar.

Effekt/resultat

Annes Helsestue har nå en ny og moderne nettside, som kan benyttes på alle enheter. Kunder kan enkelt melde seg på og betale for kurs/timer gjennom noen enkle trinn.

Besøk nettsiden her!

Dato