Top

Rosenvinge Park

Annonsering, Grafisk design, Sosiale medier, Trykksaker

Behov og mål

Som en del av Vingparken ligger Rosenvinge Park sentralt plassert. I samarbeid med Enata og Meglergaarden var behovet å utvikle et boligkonsept i Rosenvinge Park.

Beskrivelse

For å få opp interessen for Moss og få flere til å jobbe og bosette seg i Rosenvinge Park utviklet vi et konsept om å ”Bo sentralt i grønne omgivelser”.

Vi ønsket å treffe samtlige målgrupper. Alt fra småbarnsfamilier til pensjonister, enslige og par. Vi ønsket et konsept hvor du kan få alt på ett sted. Både bo, jobbe, handle, spise og være i aktivitet.

Med beliggenhet midt i et parkområde er boligene godt skjermet fra det travle og sentrale handels-området på Høyda. Rosenvinge Park er i seg selv et flott, naturskjønt rekreasjonsområde, ideelt for å nyte den langsomme tiden. Det ærverdige parkanlegget på 25 mål preges av gamle teglfasader, store eiketrær og opptil 6.000 planter om sommeren.

Dette ble markedsført via annonser på trykte flater og digitale annonser via Google og Facebook, samt opprettelse og administrasjon av Rosenvinge Park sin Facebook side. I tillegg til dette la vi stor vekt på å synliggjøre konseptet på Visningssenteret i parken. Her produserte vi roll-ups og bannere som viser park- og bomiljøet. Dette for å inspirere flere til å bosette seg i Rosenvinge Park.

Effekt/resultat

Større synlighet og stor pågang på salg av leiligheter.

Dato