Top

Smart Energi

Grafisk design, Markedsføring, Messe, Nettside, Strategi og rådgivning, Trykksaker

Behov og mål

Smart Energi er en aktør i energimarkedet med hovedfokus på grønn strøm og solcelleteknologi. Våren 2016 ble det bestemt at selskapet skulle få en ny kundeweb med et selgende fokus og et design som var tilpasset de kommende retningslinjene for måling av nettleie (ved bruk av moderne AMS-målere). Kostnaden for nettleie skulle bestemmes av de tre høyeste energitoppene og dermed var ønsket å vise disse toppene ved bruk av diagrammer, slik at Smart Energi kunne anbefale energibesparende tiltak til kunden.

Beskrivelse

Kundens eksisterende kundeweb ble servert via[nbsp_tc]portalen til Enoro. Denne løsningen ble gitt med begrensede muligheter for redigering, og alle endringer måtte gjøres ved å føye til ekstra filer med JavaScript og HTML.

For å skille kunder med AMS-måler og de uten skulle det utvikles 2 forskjellige versjon av samme Én med visning av 3 energitopper og én uten, teksten og innholdet skulle også være noe forskjellig. For å gjøre systemet enda mer fleksibelt var ønsket at kundene kunne velge eget intervall for visning av energiforbruk, sortert inn i måneder. Med dette ville kunde se sitt forbruk måned for måned og få nøyaktig visning av energitopper.

Ettersom en kunde kunne ha flere boliger og hytter på samme kundekonto måtte systemet bygges slik at kunden kunne velge sted selv. Det samme gjaldt for kontoer med flere brukere.

Eksisterende funksjonalitet slik som faktura, abonnement, økonomioversikt, prøveavregning, varslinger etc. skulle beholdes i det nye systemet.

Effekt/resultat

Kunden fikk en ny og forbedret kundeweb med skreddersydde grafer og diagrammer. Med den nye funksjonaliteten kunne kunder enkelt sammenligne energiforbruk måned for måned, samt enkelt finne ut når på dagen forbruket var størst. I tillegg ble det vist de 10 høyeste energitoppene med tilhørende tidsperiode for å gi enda bedre oversikt av forbruket.

For kunder uten AMS-målere ble det vist et vanlig søylediagram da disse målerne kun viste forbruk gruppert inn i dager.

Kundeweben ble sortert slik at faktura, abonnement og annet ble flyttet til en egen menyside, slik at kundene enkelt kunne finne frem til denne informasjonen.

 

Dato