Top
GP Marked / Blogg  / Tips og triks for strategisk markedsføring på LinkedIn

Tips og triks for strategisk markedsføring på LinkedIn

Riktig valg av sosiale medieplattformer når en bedrift skal drive markedsføring, avhenger i stor grad av hvem bedriften ønsker å treffe. LinkedIn er den største arenaen for B2B-markedet, med størst påvirkningskraft når det gjelder markedsføring til personer i denne målgruppa.

Men hvordan bruker en plattformen på mest effektive måte?

 

Litt om LinkedIn som markedsføringsplattform

LinkedIn er en av de tre mest brukte kildene til kunnskap for innkjøpere på bedriftsmarkedet. Av alle B2B-leads som kommer fra sosiale medier, kommer i gjennomsnitt 77% fra LinkedIn.

På LinkedIn forventer folk å finne innhold som er relevant for bransjen de selv jobber i. Plattformens styrke ligger i at den har posisjonert seg som en sterk kombinasjon av en arena for profesjonell nettverksbygging og et sted for å oppdage, dele og konsumere kvalitetsinnhold.

Markedsføring og salg på LinkedIn, drives i større grad av privatprofiler og selgerens egen interesse for plattformen – heller enn bedriften overordnet. Dette kalles Social Selling og kan forklares som at en selger tar i bruk sosiale medier for å kommunisere, engasjere og bygge relasjoner med potensielle kunder. Denne strategien krever mer av enkeltpersoner og er vanskeligere å implementere, men vil gi mer direkte salg enn andre strategier: Hele 78 prosent av selgere som tar i bruk sosiale medier som et salgsverktøy får bedre resultater enn sine kolleger.

 

Hvordan legge opp til suksess innen salg og markedsføring på LinkedIn?

For å få til markedsføring og salgsaktivitet mot de rette menneskene på LinkedIn (og i salgs- og markedsføringssammenheng for øvrig), er det viktigst å tilby innhold disse personene finner relevant og interessant.  Utfordringen er at på samme måte som Internett er en gyllen mulighet til å synes, er det også en reel sjanse for å forsvinne i uendelige mengder informasjon og andre bedrifters målrettede budskap. For å bedre oddsen for å synes på LinkedIn, bør du gjøre følgende:

 • Bygg og vedlikehold personlig nettverk via egen profil: Bruk LinkedIn som presentasjonsverktøy og visittkort.
 • Opprett en Company Page (bedriftsside). Gjør profilen søkbar.
 • Del innhold som først er publisert på egen blogg eller nettside: Først på bedriftssiden, deretter videre fra bedriftssiden til privat profil.
  LinkedIn har et eget Publisher-verktøy som gjør det mulig å bruke plattformen som en blogg, men dette anbefales ikke mtp. SEO (kontinuerlig innholdspublisering og duplisert innhold). LinkedIn Publisher kan være et godt verktøy dersom en f.eks. ikke har en hjemmeside eller om en sitter på innhold som passer B2B-markedet, men som av diverse grunner ikke vil bli publisert på hjemmesiden.
 • Skap en like-dele-og-kommentere-kultur internt i bedriften, for å øke rekkevidden på innleggene «organisk». Kommentarer og «likes» fungerer bedre enn deling, da det gir synlighet direkte til bedrifts-sidens innlegg.
 • Delta i grupper; Les, lær, spør, svar og lær bort.
  LinkedIn er en plattform hvor det lønner seg å selge kompetanse heller en produkter og tjenester. Dermed vil det være hensiktsmessig å dele med seg av kunnskap og erfaringer for å skape tillit. Skriv gjerne på vegne av hele selskapet, eller henvis videre i kommentarene dine, men husk at kommunikasjon mellom mennesker bør gå mellom personlige profiler.
 • Tag folk ved å bruke @, dersom det er relevant og personene selv ønsker å bli involvert.

 

 

På utkikk etter en god markedsføringsstrategi? Kontakt oss for en uforpliktende prat!

 

Selskaper med flere undergrupper/datter-selskaper

Dersom en bedrift har flere undergrupper/datter-selskaper med ulike fagområder og målgrupper, vil det lønne seg å sette opp individuelle sider for disse. Dette fordi folk gjerne søker etter en så konsentrert interesse som mulig. Få fagområder per side, gir bedre oversikt og større tillit til at bedriften er profesjonell på området.

Det er to måter å separere bedriftens forskjellige undergrupper på:

 1. Separate Bedrifts-sider.
  Passer dersom bedriften f.eks. administrerer LinkedIn kontoene til andre selskaper, eller at selskapene samlet utgjør en gruppe – og ikke en felles organisasjon.
 2. LinkedIn Showcase Pages.
  Disse er under-grupper av hovedsiden til selskapet på LinkedIn. Showcase Pages vil vises i listeform på bedriftens hovedside på LinkedIn. Passer dersom et selskap har flere datter-selskaper med sterk tilknytning til hoved-selskapet.

 

Innhold som fungerer godt på LinkedIn

LinkedIns egne undersøkelser viser at medlemmene bruker god tid på plattformen når de er pålogget. Når brukerne benytter plattformen, er det i størst grad for å holde seg oppdatert, bli inspirert og for å lære. Som et resultat av dette, ser vi at artikler som omhandler konkrete tips, råd og verktøy, i langt større grad engasjerer.

Vi ser også at trafikken fra LinkedIn er av høy kvalitet. De har gjennomgående lavere bouncerate og bruker mer tid per side enn andre trafikk-kilder.

Selv om stillingsutlysninger fortsatt er viktig for LinkedIn, tilsier deres egne analyser at innholdsartikler i snitt får 7-15 ganger flere visninger.

Det er i hovedsak tre typer innhold du kan publisere: tekst, bilde og video. Ved å variere mellom de ulike innholdstypene tilbyr du brukerne noe for alle. Tidligere erfaringer forteller oss imidlertid at tekstinnlegg genererer høyest synlighet. Vil en bruke video, er det viktig å huske på at 80% av alt videomateriale online spilles av uten lyd. Dette gjelder også videoer lagt ut på LinkedIn.

 

Innholdet på LinkedIn kan spres på følgende måter:

 1. Annonser (sponsede aktiviteter): Med annonser kan bedrifter skape synlighet og engasjement mot ønskede målgrupper. Her får også bedrifter tilgang til mer data gjennom klikkdemografi samt dypere innsikt på for eksempel innhold som fungerer.
  Her skiller vi gjerne mellom Sponsored Updates (vanlige innlegg som blir sponset med noen kroner for å nå ut til et bredere publikum) og LinkedIn Ads (mer tradisjonelle reklame-innslag, f.eks. i form av digitale bannere og betalte plasseringer).
 2. Ansatte: Bedrifter på LinkedIn blir belønnet når deres ansatte er aktive. Gjennom å dele innhold, diskutere, blogge osv, kan de skape mye synlighet for arbeidsgiver.
 3. Remarketing: Med hjelp av Insight Tag kan du også bruke remarketing på de som har besøkt eller gjort en handling på siden.
 4. Company page: Frekvente oppdateringer på bedriftens LinkedIn-side med relevant innhold, vil påvirke synligheten og engasjementet.

 

Dersom en har flere bedrifts-sider eller Showcase Pages, og ønsker å bedrive sponset aktivitet på LinkedIn, vil det lønne seg å investere i et samlings-verktøy for å håndtere distribusjon av annonser og sponsing av innhold over flere sider/plattformer samtidig.