Top
GP Marked / Blogg  / Universell utforming

Universell utforming

Fra og med 1. juli 2014 blir det pålagt per lov at alle nye nettsider og nettløsninger skal være universelt utformet. Folkelig forklart: Alle nettsider skal ta hensyn til og være tilgjengelige for personer med nedsatte funksjonsevner, eksempelvis svaksynte og blinde. Alle skal kunne benytte en nettløsning slik den er ment å skulle benyttes. Eksisterende webløsninger må tilfredsstille kravene innen juli 2021.

Sett på den intense teknologiske utviklingen matchet opp mot sentralisering av samfunnstjenester og bruken av internett som informasjonskanal og tjenesteyter, er dette en lov som har tvunget seg fram.

Kunder er redd loven fører til dyrere nettløsninger. Designere og utviklere er redd loven fører til begrensninger. Det er likevel minimalt å frykte; Designere må forholde seg til noen regler der innhold skal presenteres og leses, men man skal fortsatt få lage en visuelt appelerende webside. Programmere og utviklere må derimot holde tungen rettere i munnen, da det er en del funksjonelle krav som må integreres i alle løsninger. Den viktigste tilleggskostnaden er brukertesting: de websider som har brede målgrupper, og som favnes av denne loven, bør ideelt sett ha et testpanel som i samarbeid med designere og utviklere lager den beste brukeropplevelsen for alle, uavhengig av funksjonsevne. Allikevel er det langt fra noen fordobling av pris å vente seg selv om websidene nå må være universelt utformet.

UU-tilpasninger Halden Kommune

Eksempel: Halden Kommune som offentlig side har krav til universell utforming. Knapper for justering av tekststørrelse, kontrast og lydavspilling ligger tilgjengelig øverst til høyre gjennom hele nettstedet

Det er DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) som er kontrollorganet for denne loven, og oppfølging starter allerede juli 2014. De følger allerede standardene WCAG, som er W3C (World Wide Web Consortium, samfunn som utarbeider webstandarder) sitt standarddirektiv for tilgjengelighet i webutvikling.

Med en standard for hvordan man kan gjøre websider så tilgjengelige som mulig for alle, blir det enklere for oss som designer og utvikler og tilfredsstille kravene, og det blir enklere for alle brukere av nettsider og benytte dem slik de var tiltenkt. Standarden er laget, og selv om den er lang og skummel dersom man skal tilfredsstille AAA-kravene (toppkrav) for en nettside, er det ikke mange kunder eller nettsider som behøver å ta hensyn til alle.

Ved å ta hensyn til standardene allerede fra starten av nye prosjekter fra og med 1. juli 2014 vil nettsidene oppnå å være mer tilgjengelige for flere, samtidig som standardene baserer seg på mange av de samme faktorene som søkemotoroptimalisering. En universelt utformet nettside vil altså være enda bedre rustet for å bli funnet på søkemotorer. Vinn – vinn!

Trenger vi denne loven?

Det har (naturlig nok) kommet en del ramaskrik rundt denne lovgivningen, med argumenter som at terskelen for å anskaffe en ny webside blir dyrere, det er unødvendig for private aktører med smale målgrupper, og så videre, og så videre. Men sett på den intense teknologiske utviklingen matchet opp mot sentralisering av samfunnstjenester og bruken av internett som informasjonskanal og tjenesteyter, er dette en lov som har tvunget seg fram.

Eksempel: Min bestefar, som fyller 89 i november, så det som nødvendig og anskaffe en datamaskin for 10 år siden. For seks år siden så han det nødvendig å skaffe internett, for som han sa; «Jeg gidder jo ikke betale 35 kroner per faktura til leverandøren, pluss 5 kroner per brevgiro til banken!» Bestefar er ikke grisk, men prinsippfast – og ikke minst tøff. Han kastet seg ut på internett og er nå en dreven nettbankkunde og YouTubesurfer. Men: jeg har brukt tid på konfigurering av skjerm, optimalisering av lysstyrke, fargejustering og oppløsninger for at den gamle, tøffe mannen skal kunne bruke dette etter hvert påkrevde verktøyet internett har blitt.

Når loven nå krever at websider er tilpasset de med både gradvis og fullstendig nedsatte funksjonsevner, vil det være mye enklere for bestefar å benytte seg av det stadig voksende tjenesteveldet internett tilbyr.

Jeg trenger universell utforming!

Vi i ODIN MEDIA forbereder oss til en universal sommer, og hjelper deg gjerne med å allerede nå forberede nettstedet ditt til den kommende loven trer i kraft. Trenger du ny nettside, skal den selvfølgelig tilfredsstille kravene for universell utforming!

Kontakt Morten Hagen for mer informasjon eller forespørsler på telefon+47 971 24 806 eller mail morten@odinmedia.no.

Ressurser: