Top
GP Marked / Blogg  / It’s only Logiq-al

It’s only Logiq-al

Vi har 6-7 populære nettlesere. Disse kommer igjen i ulike versjoner. 3-4 store operativsystemer, også disse med ulike versjoner. Bare her har vi et stort antall permutasjoner av operativsystem, nettleser og versjonsforskjeller som skal tas hensyn til. Når vi i tillegg legger på skjermstørrelse og eventuell funksjonsnedsettelse hos brukergruppen, har vi et enormt antall hensyn et enkelt nettsted skal ta for å gi brukeren både den opplevelsen, den informasjonen og tilgang til de tjeneste de blir lovet.

Nå arbeider vi sammen med Halden-firmaet Logiq, som leverer komplekse, webbaserte tjenesteløsninger. De er fryktelig flinke til det de driver med, og ønsket å benytte oss for å forbedre brukeropplevelsen via design og hensyn til brukeropplevelse. En nesten umulig oppgave – slik kjennes det ut når jeg leser det første avsnittet om igjen.

Jeg har skrevet varmt om universell utforming allerede – ved å ta hensyn til alle brukere, uansett funksjonsnedsettelse, kan vi tryggere benytte internett som tjenestekanal, og øke den potensielle målgruppen for et nettsted ytterligere uten å miste noen på grunn av faktorer vi ikke kan få påvirket på noen annen måte enn å tilpasse oss.

Tidligere har jeg også skrevet varmt om responsivt webdesign – som gjør at nettsidene skalerer seg basert på hvilken skjermflate den vises på, og kan dermed gi alle brukere en fullstendig brukeropplevelse uansett om du ser på nettsiden via en enhet som begynner på i-etellerannet, har et digitalt surfebrett eller sitter på en smart telefon.

Ved å tenke responsivt design og universell utforming-standarder fra første steg i design- og utviklingsfasen av en webapplikasjon, kan nesten alle disse hensynene dekkes fra starten av, og gjøre balanseringen for webutviklere til en tykk limtredrager i stedet for en hyssingtråd. Denne tenkemåten baserer vi det spennende samarbeidet med Logiq på, som har resultert i flere fremtidsrettede grensesnitt for dere applikasjoner. Se mer om grensesnittene i vårt prosjektarkiv.