Top

HØY: – Ser for meg at vi vil bruke GP på alt vi trenger fremover

Rådet for offentlige fagskoler sto ovenfor et skifte. De skulle starte med «blanke ark», som HØY. Navn, logo og visuell profil skulle endres. Og det skulle skje fort.
Hos GP Marked møtte HØY en samarbeidspartner som jobbet raskt og effektivt, som kommuniserte godt og som leverte gode produkter. En samarbeidspartner de kunne tenke seg å jobbe sammen med i lang tid fremover.

Elin Dahling er daglig leder i HØY, som fram til forsommeren 2023 gikk under navnet «Rådet for offentlige fagskoler». HØY sitt mandat er å være et bindeledd mellom de offentlige fagskolene og politiske og utdanningsadministrative beslutningstakere.

Elin gikk inn som daglig leder i januar 2023. Blant hennes oppgaver var det å fremme mer målrettet kommunikasjonsarbeid rundt hvem HØY er og hva HØY driver med. I den forbindelse så hun snart at det var behov for både å hete noe annet enn «Rådet for offentlige fagskoler», og å få på plass en mer tydelig visuell profil.

– Før organisasjonen ble kalt «Rådet for offentlige fagskoler», het den «Rådet for fylkeskommunale fagskoler». Forkortelsen var RFF. Vi så at det gamle navnet og forkortelsen hang igjen, selv om det ikke passet oss lenger. Som følge av dette var det vanskelig å finne oss på nett, vi ble ofte forvekslet med Nasjonalt Fagskoleråd og så videre. Vi ønsket å omprofilere oss og ville ha noe mer eget, forteller hun.

 

Visuell profil og ild-test av nytt organisasjonsnavn

Organisasjonens styre hadde en intern runde hvor det ble foreslått nye navn. Det var styrelederen som kom opp med HØY, et forslag alle i styret likte.

– Da følte vi oss klare for å ta kontakt med et proft byrå for å høre hva de tenkte om navnet, samt for å få innspill til hvordan det kunne se ut visuelt, sier Elin.

Valget av markedsbyrå falt på GP Marked, ettersom styrets nestleder hadde gode erfaringer med grafiker Håvard fra tidligere.

– Vi visste at vi ville få et godt produkt her, og at også kommunikasjonen mellom organisasjonen og byrået ville komme til å fungere godt.

Oppgaven de la fram for markedsbyrået, var todelt: å (1) presentere alternative navneforslag som kan fungere som alternativer til HØY, og (2) lage logo og grafisk profil til det nye navnet.

GP Marked foreslo flere nye navn, men var enige i at HØY ville være et bra navn. Organisasjonen selv valgte å holde på navnet blant annet på grunn av at det speiler høyere yrkesfaglig utdanning, som er en del av visjonen deres.

 

Grafisk design og korte tidsfrister

HØY ville gjerne ha både navn, logo og grafisk profil klart før årsmøte i starten av mai 2023. Hos GP Marked ble det satt inn ressurser nok til å gjøre kort prosess for å lande arbeidet til tiden.

– Det har vært kjapp dialog mellom oss og Håvard i GP Marked. Samarbeidet har vært dynamisk, og vi har aldri måttet vente lenge på respons på e-post eller for å få oversendt nye utkast og korrigeringer.

Fysisk har Elin kun møtt Håvard og gjengen i GP Marked to ganger. Elin bor i Larvik, mens GP Marked holder til i Halden. Å gjøre denne jobben primært over nett, har ikke vært noe problem.

– Jeg har vært på besøk to ganger; først i oppstart for å definere behov, deretter for å få forslagene presentert. Da var Øyunn i GP Marked også med. Ellers er det Håvard som har vært vår hovedkontakt. Vi har nå fått en pakke på forskjellige produkter og profileringsmateriell. Vi i HØY er kjempefornøyde med både produkter, service og samarbeid, sier Elin.

Hun er spesielt fornøyd med den raske responsen ved ønsker om endringer og overholdelse av korte tidsfrister.

– Når det er så enkelt, at folka på GP Marked hiver seg rundt når vi trenger noe, blir det lett for oss å ta kontakt neste gang igjen. Vi ser enkelt verdien i å bruke noen som er oppdatert i faget og har lang erfaring med denne typen arbeid. Jeg ser for meg at vi vil bruke GP på alt vi trenger fremover.

 

Vi i GP Marked takker for et supert samarbeid rundt et spennende prosjekt, og gleder oss til å følge HØY på veien videre.

Dato